تحقیق در مورد پروژه آمار

تحقیق در مورد پروژه آمار ,پروژه آمار,دانلود تحقیق در مورد پروژه آمار ,پروژه,آمار|1231391|ney
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تحقیق در مورد پروژه آمار آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

قسمتی از متن .doc :

عنوان:

پروژه ي آمـــار

درس:

آمار و مدل سازي

كلاس:

سوم تجربي

نام دبير:

سركار خانم محمودي

مدرسه:

دبيرستان شاهدان كوثر

اعضاي گروه:

مهديه يارمحمدي، سحر ناصري زاده، پريسا محمدي

مثال براي متغير كمي پوسته:

( داده هاي زير نتايج بررسي ميزان مصرف غذاهاي دريايي را در 20 خانوار نشان مي دهد. مطلوب است با فرض اين كه تعداد دسته ها 5 باشد:

- جدول فراواني داده ها

- نمودار مستطيلي ساقه و برگ چند بر فراواني(برحسب انواع فراواني) و نمودار جعبه اي

- مد، ميانه

30 ، 30 ، 29 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 22 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 5

فراواني تجمعي

درصد فراواني نسبي

فراواني نسبي

فراواني مطلق

مركز دسته

حدود رشد

4

5

10

13

20

20

5

25

15

35

2/0

05/0

25/0

15/0

35/0

4

1

5

7

0

0

5/7

5/12

5/17

5/22

5/27

5/32

(10-5]

(15-10]

(20-15]

(25-20]

(30-25]

-

100

1

20

-

جمع

ميانه 30 = مد داده ها

- رسم نمودار مستطيلي برحسب فراواني مطلق:

- رسم نمودار مستطيلي برحسب فراواني نسبي:

- رسم نمودار مستطيلي برحسب درصد فراواني نسبي:

- رسم نمودار مستطيلي برحسب فراواني تجمعي

- رسم نمودار ساقه و برگ

برگ

ساقه

9 8 7 5

9 8 7 6 5 0

9 8 7 6 5 4 2 0

0 0

0

1

2

3

24 = 4 2 : كليد نمودار